Ritningar till lägenheter:

1:or
7A, 5A och 5B, 1:or
7B, 1:or till höger
7B, 1:or till vänster

2:or
5A, 5B,7A, 2:or till vänster och till höger

Vindslägenheter
5B, vindslägenhet till höger
5B, vindslägenhet till vänster och tillhörande lägenhet under
7A, vindslägenhet till höger
7A, vindslägenhet till vänster