Lista över större renoveringsarbeten i brf Brage:

2017
 • Vattenmätaren byttes
 • Energideklaration gjordes
2016
 • Översyn och spolning av stammar
 • Baksidans källardörrar och dörrfoder målades utvändigt
 • Nya trappregister
 • Nya namnskyltar i enhetlig design
2015
 • Nytt låssystem
 • Installation av säkerhetsdörrar, postboxar och tidningshyllor
 • Fastigheten anslöts till det öppna stadsnätet
 • Nya switchar i källaren för bredbandsnätet i huset
2014
 • OVK-besiktning genomfördes
 • Träd på gården samt granngården har beskurits
 • Utvändiga måleriarbeten samt målat fönster i trapphusen
2013
 • En ny grillplats anlades, med tillhörande murad grill
 • Ett stort och gammalt lärkträd fälldes, pga sjukdom
 • Det gamla och rostiga piskstället skrotades
2012
 • Nytt bastuaggregat installerades
 • En översyn och smärre reparationer av stuprören utfördes
 • En brandöversyn gjordes, samt fler brandvarnare installerades
 • Huset fyllde 80 Âr, vilket firades med en fest
2011
 • Mindre asfaltarbete har utförts utanför port 7B
 • Nytt bastuaggregat med tillhörande styrenhet installerades.
 • Trasigt räcke åtgärdades på baksidan.
 • Nytt elavtal med Mälarenergi AB.
 • Avfallshantering för glödlampor, lysrör och batterier upphandlades.
2010
 • En ny tvättmaskin och en ny torktumlare med tillhörande energibesparande aggregat (frånluft) installerades.
 • Två nya utelampor har installerats på husets baksida över de båda källardörrarna.
 • Felsökning i bredbandsnätet har gjorts och upptäckta fel och brister har åtgärdats.
 • Trasiga takpannor och takplåtar över ingång 5B har åtgärdats
 • Krånglande radiatortermostater i fyra lägenheter har åtgärdats
 • Ny fastighetsskötare upphandlades under hösten till att gälla fr.o.m. 1 januari 2011. Uppdraget gick till Upplands Boservice AB
2009
 • Kvalificerade energiläckagemätningar har gjorts.
 • Brandskyddet uppgraderades med fler brandvarnare.
 • En ny fjärrvärmeregulator installerades i pannrummet.
 • Trasiga motorvärmare bytta.
 • Ett nytt kärl för återvinning av tidningar inhandlades.
 • Lantmäteriets numreringssystem av lägenheterna har införts.
2008
 • Huset energideklarerat
2006
 • Ommålning av föreningslokal samt nytt golv.
 • Plattläggning samt flyttning av sopsorteringskärl, borttagning av torkställning, nya planteringar i norra delen av trädgården.
 • Ommålning av källarfönster
 • Spolning av avloppsledningar
2005
 • Ny tvättmaskin.
 • OVK-kontroll och sotning, radonmätning. Radonmätningen visade resultat långt under gällande gränsvärden.
 • Målning av vindsfasaden.
 • Installation av taksäkerhet.
2004
 • Installation av bredband.
 • Tilläggsisolering av vind.
 • Fönsterrenovering, utsida och mellan fönster.
 • Nertagning av 3 björkar på gården.
2003
 • Fuktskada i bastu åtgärdades.
2002
 • Ny gräsmatta lades i norra delen av trädgården.
 • Ny varmluftsfläkt till torkrummet.
2001
 • Reparation av värmeväxlare i UC.
 • Nedtagning av 5 björkar på gården.
1999
 • Installation av nya motorvärmare.
 • Asfaltering, kantsättning sten samt nya cykelställ vid ingångarna på framsidan.
 • Byte av låssystem i hela föreningen.
 • Ny tvättmaskin hösten.
1998
 • Ommålning cykelskjul.
 • Plats gjordes för 24 P-platser på gården i och med nedtagning av torkställning.
 • Ny torkställning uppsatt på gräsmattan.
 • Byte av avlopps- och vattenstamledningar i badrum (alla lägenheter utom de som renoverades 1995/96) samt kök (alla).
 • Bygge av relaxavdelning med bastu i källaren.
 • Köp av frekvensstyrd cirkulationspump samt utbyte av radiatortermostater i lägenheterna.
1997
 • Målning av lägenhetsfönster utvändigt, samt tätning.
 • Varmluftsfläkt installerades i torkrummet (avluftaren gick sönder).
 • Ommålning av fönster i trapphusen.
1996
 • Trappmålning utfördes på våren.
 • Byte av avlopps- och vattenstamsledningar i badrummen, uppgång 7A vänster.
 • Slutgodkännande OVK.
 • Portlås med kod installerades på hösten.
1995
 • Byte av avlopps- och vattenstamsledningar i badrummen, uppgång 5A höger.
 • Torkrumsventilationen byggdes om hösten 1995.
 • OVK utfördes, rensning av ventilationskanaler i badrum.
1992
 • Grundförstärkning utfördes.
 • Serviceledningar för avlopp byttes i samband med grundförstärkningen.
1986-87
 • Takomläggning utfördes.
1983
 • Elomdragning i lägenheter och allmänna utrymmen.
1980
 • Fjärrvärme installerades. Fastigheten hade koleldning från begynnelsen och senare oljeeldning.
1970-talet
 • Fasaden renoverades.
1960-talet
 • Gasinstallationen till spisarna togs bort.
 • Parkeringarna på gården tillkom.